ČTENÍ A KRESLENÍ TECHNICKÉ DOKUMENTACE V OBORU STAVEBNICTVÍ (6 DNÍ)

cena: 12 000 bez DPH
Termíny
Ubytování
Počet

Cíle programu

Seminář v kombinaci s praktickými příklady a cvičeními (např. technické kreslení domovních rozvodů a jejich popis, stavební rozpočet). Absolvent kurzu zná problematiku technického kreslení v oboru stavebnictví, umí číst a zpracovávat technickou dokumentaci, umí vyčíst potřebná data z projektové dokumentace, zná schematické značky pro rozvody vody, kanalizace, ústředního vytápění a plynu, umí vypracovat výpis materiálu a zobrazit základní materiály, umí zakreslit rozvody vody, kanalizace a topení dle zásad technického kreslení a popsat je normalizovaným technickým písmem.

Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu a praktické zkoušky před zkušební komisí v délce 2 x 45 minut. Účastník jí může konat jen v případě, že absolvoval nejméně 80% vzdělávání. Závěrečný písemný test obsahuje uzavřené otázky vybrané z jednotlivých kapitol kurzu. Závěrečná praktická zkouška navazuje na písemný test. Poměr dílčích částí zkoušky v hodnocení je 1:1, tj. účastník musí uspět u písemného testu i u praktické zkoušky, aby úspěšně ukončil vzdělávací program.

Rozsah programu

3 x 2 dny

Obsah kurzu

  •  Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci        
  •  Normalizace v technickém kreslen
  • Technické požadavky na výstavbu
  •  Projektová dokumentace staveb
  •  Rozpočtová dokumentace                                                                                                           
  • Technické výkresy
  •  Čtení výkresů ve stavebnictví
  •  Kreslení náčrtů jednoduchých konstrukcí    
  • Domovní a venkovní rozvody

Aktuální termíny

Část Termín konání Místo konání
1. část 04.-05.9.2018 Praha
2. část 25.-26.9.2018 Praha
3. část 02.-03.10.2018 Praha


Každý účastník programu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který slouží jako doklad o jeho profesní kvalifikaci.

lista-modra.png

podivejte.png sdilejte.png stahnetesi.png