DISPEČER LOGISTIKY (12 DNÍ)

cena: 24 000 bez DPH
Příprava na výkon povolání dispečera.

Cena obsahuje náklady spojené s účastí na programu, občerstvení, poskytnutí studijních materiálů a další náklady spojené s programem. V případě vícedenních programů si zvolte, zda požadujete ubytování.
Termíny
Ubytování
Počet

Lektor programu

Ing. Zdenka Volkánová

Zdenka Volkánová vystudovala Západočeskou univerzitu v Plzni. Dále studovala Vysoké učení technické Brno, a program MBA na Czech Management Institute Praha ESMA Barcelona. Praxi ve vzdělávání má více jak 10 let, pracuje jako vysokoškolský pedagog a lektor firemních a otevřených kurzů. Její specializací je oblast daní, financí a controllingu, zavádění kvality do systému řízení a nastavování logistických procesů.

lista-modra.png

Popis kurzu

Teoretická výuka probíhá formou přednášek v kombinaci s praktickými příkladya cvičeními. Praktická výuka bude sloužit k osvojení si praktických znalostí a dovedností, vyzkoušení si získaných teoretických znalostí v praxi. Účastníci si prakticky vyzkouší některá probíraná témata/bloky (skladové operace a dokumentace, manipulace s nákladem apod.).
Absolvent kurzu umí plánovat, realizovat a řídit efektivní, výkonný tok zboží, a orientuje se v základních otázkách oboru logistiky. Zná metody uplatňované v logistice, zná systémy plánování a řízení výroby, zná principy skladování zboží, služeb, umí řídit logistické toky, zná metody optimalizace logistických procesů, umí komunikovat s dopravci, zákazníky i klienty a zná základní prezentační techniky a zásady efektivní komunikace při prezentaci. Absolvent kurzu umí řídit nákupní logistiku v praxi, umí klasifikovat zásoby a používat objednací systémy, umí stanovit pojistnou zásobu. Absolvent kurzu umí v praxi provádět skladové operace a vést skladovou dokumentaci, umí uskladnit materiál, zná systémy plánování a řízení výroby (MRP I, MRP II, ERP, Kanban, OPT, APS), umí manipulovat s nákladem, umí organizovat dopravu, umí používat logistické informační systémy.

Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu a praktické zkoušky před zkušební komisí v délce 2 x 45 minut. Poměr dílčích částí zkoušky v hodnocení je 1:1, tj. účastník musí uspět u písemného testu i u praktické zkoušky, aby úspěšně ukončil vzdělávací program.

Rozsah programu

6 x 2 dny

Účastníci programu

 • pracovníci, kteří se chtějí připravit na povolání dispečera logistiky

Obsah kurzu

 • Poučení BOZP                                                                                                                                      
 • Úvod do logistiky                                                                                                                        
 • Predikce poptávky                                                                                 
 • Řízení zásob                                                                                                      
 • Skladová logistika                                                                                                    
 • Výrobní logistika                                                                                                       
 • Fyzická distribuce                                                                                                         
 • Optimalizace logistických procesů                                                                                                  
 • Komunikační dovednosti                                                                                                                          
 • Prezentační dovednosti                                                                                                                         
 • Praxe       

Aktuální termíny

Část Termín konání Místo konání
1. část 04.-05.9.2018 Praha
2. část 25.-26.9.2018 Praha
3. část 02.-03.10.2018 Praha
4. část 16.-17.10.2018 Praha
5. část 27.-28.11.2018 Praha
6. část 18.-19.12.2018 Praha

Každý účastník programu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který slouží jako doklad o jeho profesní kvalifikaci.

lista-modra.png

podivejte.png sdilejte.png stahnetesi.png