METODA 5 S (2 DNY)

cena: 10 000 bez DPH
Naučte se efektivně hospodařit díky pěti krokům

Cena obsahuje náklady spojené s účastí na programu, občerstvení, poskytnutí studijních materiálů a další náklady spojené s programem. V případě vícedenních programů si zvolte, zda požadujete ubytování.
Termíny
Ubytování
Počet

Lektor programu


Ing. Petr Dub

Petr Dub vystudoval ČVUT v Praze. Ve své profesní praxi působil na manažerských pozicích ve významných výrobních firmách. Absolvoval desítky rozvojových kurzů jako např. Interní auditor ISO 19011 pro pokročilé, Představitel managementu ISO 9001:2008, - Six Sigma, Lean Production, Interní auditor v leteckém průmyslu. Nyní se již téměř 16 let věnuje konzultacím a vedením kurzů v oblasti zlepšování procesů, procesního řízení, zavádění metod JIS, JIT, Lean management TPM, Lean, 5S, SMED, VSM, Kaizen apod. Realizoval zakázky pro řadu významných výrobních a obchodních společností – např. LAUFEN CZ, Mayer & Cie CZ s.r.o, HP-Pelzer s.r.o., Colsys, s.r.o.

lista-modra.png

Cíle programu

Absolventi získají teoretické a praktické zkušenosti v této oblasti. Pochopí základní principy metodiky 5S, naučí se aplikovat tuto metodiku do své výrobní praxe. Budou umět rozpoznat zdroje nepořádku na pracovišti a naučí se používat nástroje vedoucí k jejich odstranění. Účastníci budou schopni nastavit tento systém na svém pracovišti. Pochopí filozofii metodiky 5S a budou schopni se vyvarovat chyb, které přináší neúspěch při zavádění této metodiky.

Rozsah programu

2 dny

Účastníci programu

 • • obchodní zástupci/reprezentanti
 • manažeři všech procesů
 • • výkonní pracovníci všech procesů
 • interní trenéři

Styl vedení kurzu

Seminář je veden interaktivní formou s cílenou diskuzí, cvičení, samostatná i týmová práce. Účastníci kurzu jsou zapojováni do modelových situací.

Obsah kurzu

 •           Metoda 5S a její přínosy ve výrobě
 •           Metoda 5S základ vizuálního řízení
 •                + Prvky a úrovně vizuálního řízení
 •           Cíle a kroky metody 5S
 •           Akční plány postupného zavádění 5S na úroveň pracovišť
 •           Implementace jednotlivých kroků 5S
 •                + Separace - odstraň vše nepotřebné a ponechej pouze používané a funkční prostředky.
 •                + Systematizace - organizace, pořádek, uložení předmětů na své místo, zvýšení přehlednosti a funkčnosti.
 •                + Stále čistit - úklid, dodržování pořádku na pracovišti, základ zvýšení kvality a produktivity práce.
 •                + Standardizace - podpora návyků a pořádku, čistota a úklid.
 •                + Sebedisciplína - školení, výchova, dodržování předpisů a norem na pracovišti.
 •           Praktické příklady
 •           Řešení konkrétních modelových situací

Přínos

 •    Identifikace a odstraňování zdrojů plýtvání 
 •    Zvýšení motivace k udržování pořádku na pracovišti
 •    Pochopení základních principů metody 5S 
Každý účastník programu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který slouží jako doklad o jeho profesní kvalifikaci.

lista-modra.png

podivejte.png sdilejte.png stahnetesi.png