KAIZEN – ZDRAVÝ ROZUM A VYTRVALOST (2 DNY)

cena: 10 000 bez DPH
Kaizen jako stále postupující změna, vytrvalá a opakovaná

Cena obsahuje náklady spojené s účastí na programu, občerstvení, poskytnutí studijních materiálů a další náklady spojené s programem.
V případě vícedenních programů si zvolte, zda požadujete ubytování.
Termíny
Ubytování
Počet

Lektor programu

Ing. Petr Dub

Petr Dub vystudoval ČVUT v Praze. Ve své profesní praxi působil na manažerských pozicích ve významných výrobních firmách. Absolvoval desítky rozvojových kurzů jako např. Interní auditor ISO 19011 pro pokročilé, Představitel managementu ISO 9001:2008, - Six Sigma, Lean Production, Interní auditor v leteckém průmyslu. Nyní se již téměř 16 let věnuje konzultacím a vedením kurzů v oblasti zlepšování procesů, procesního řízení, zavádění metod JIS, JIT, Lean management TPM, Lean, 5S, SMED, VSM, Kaizen apod. Realizoval zakázky pro řadu významných výrobních a obchodních společností – např. LAUFEN CZ, Mayer & Cie CZ s.r.o, HP-Pelzer s.r.o., Colsys, s.r.o.

lista-modra.png

Cíle programu

Absolventi získají praktické znalosti o oblasti systémů managementu a jejich praktické použitelnosti. Budou mít přehled o jednotlivých certifikovatelných typech systémů managementu a hlavních rozdílech mezi nimi z hlediska požadavků norem pro certifikaci. Získají tak prakticky použitelné základní penzum znalostí, které jim pomohou při rozhodování o dalších krocích při zlepšování systémů řízení ve vlastních firmách, při volbě metod pro dosažení úspor a zvyšování výkonů. Porozumí nabídkám konzultačních a certifikačních společností a budou při výběru umět klást fundované dotazy

Cílem programu je dobře se zorientovat v tématu a zvládnout strategické rozhodování o budoucnosti vlastní firmy v období, kdy je zapotřebí uvažovat o každé koruně, protože všechny systémy řízení musí v prvé řadě přinášet firmě prospěch.

Rozsah programu

2 dny

Účastníci programu

 • • obchodní zástupci/reprezentanti
 • manažeři všech procesů
 • • výkonní pracovníci všech procesů
 • interní trenéři

Styl vedení kurzu

Interaktivní seminář kombinovaný s diskusí a nácvikem, s posuzováním vhodnosti nasazování metod v konkrétních situacích, s výměnou zkušeností a s obhajováním názorů v plénu jako nácvik argumentace pro aplikaci v podniku.

Obsah kurzu

  •  Kaizen jako stále postupující změna, vytrvalá a opakovaná,
  •  kai = změna, zen = dobré, KAIZEN = DOBRÁ ZMĚNA
  •  využívání postupu po drobných krocích a systematické zpětné vazby
  •  systém opakovaných přezkoumávání a cyklus PDCA
  •  využití dobrých i špatných zkušeností, zhodnocení potenciálu zaměstnanců
  •  základy práce s týmem, typy povah a volba přístupů
  •  volba a aplikace různých nástrojů pro konkrétní případy, například
  •  Ishikawa diagram příčin a následků
  • Vývojové diagramy
  •  Histogramy
  •  Paretovská analýza
  •  Hodnotová analýza
  •  Síťová analýza, kritická cesta
  •  Metoda 5S
  •  FMEA a management rizik
  •  Interní audity a systém prevence a nápravy
  •  5x proč – Five Why, kořenové příčiny
  •  QFD – Quality Function Deployment
  •  FTA – analýza stromu poruch
  •  další metody pro Lean Production a JIT – Just In Time
Přínos

 •  vzroste přehled o možnostech a efektivita řešení problémů
 •  eliminují se nebo velmi omezí chyby a ztráty
 •  zvýší se zapojení zaměstnanců a využití jejich schopností

Každý účastník programu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který slouží jako doklad o jeho profesní kvalifikaci.

lista-modra.png

podivejte.png sdilejte.png stahnetesi.png