KREATIVNÍ MYŠLENÍ (1 DEN)

cena: 5 000 bez DPH
Myslete jinak než ostatní

Cena obsahuje náklady spojené s účastí na programu, občerstvení, poskytnutí studijních materiálů a další náklady spojené s programem. V případě vícedenních programů si zvolte, zda požadujete ubytování.
Termíny
Počet

 

Lektor programu

Vladimír Urbanec

       


Pan Urbanec se více jak 15 let pohyboval v obchodní sféře. Prošel řadu obchodních a manažerských pozic v oblasti direct marketingu, pojišťovnictví, realit a investic. Absolvoval desítky seminářů s tematikou obchodních, manažerských a prezentačních dovedností a koučování. Mezi nejvýznamnější společnosti, ve kterých působil, patří ČEZ a.s., Česká pojišťovna a.s., IMG a.s., HMI ERGO, RAKO a.s., ASA a.s., Dům Realit a.s., Pivovar Dudák, Walter Solution, Syngenta a.s., Partner České Spořitelny, Státní úřad bezpečnosti práce, Katastrální úřad Pardubice a desítky dalších. Dokáže získat vztah s účastníky, vcítit se do jejich situace a hledat řešení " na míru".

lista-modra.png

Cíle programu

Absolventi kurzu celkově optimalizují využívání vlastní inteligence; seznámí se s univerzálními principy tvořivosti jako složené a situačně podmíněné osobnostní vlastnosti a naučí se dovednosti, potřebné pro tvořivé vyhledávání a řešení nejrůznějších problémů a situací každodenního pracovního i osobního života. Naučí se techniky pro stimulaci tvořivosti a vyzkouší si jejich použití pro řešení jak nestandardních (nealgoritmických), tak standardních problémů, naučí se rozpoznávat různé druhy problémů a volit optimální přístup k nim. Seznámí se s různými heuristikami, např. s hlediskovou analýzou, s principem náhodného podnětu pro stimulaci tzv. laterálního myšlení a se způsoby stimulace tvořivosti, které využívali mimořádně tvořiví jedinci (např. Leonardo da Vinci) a další lidé v různých oborech lidské činnosti, podle jejich individuální potřeby. Naučí se také, jak postupují při řešení problémů experti vs. nováčci.

Rozsah programu

1 den

Účastníci programu

 • • manažeři
 • ředitelé
 • • vedoucí

Obsah programu

 • Tvořivost jako situačně a dispozičně podmíněná vlastnost
 • Překážky tvořivosti u sebe,
 • Jak zvyšovat předpoklady pro vlastní tvořivost, užitečné návyky
 • Tvořivost a inteligence při řešení problémů
 • Jak vymezit prostor problému, podobné a nepodobné, strukturované a nestrukturované problémy, jak je poznat, jak s nimi pracovat
 • Expertní řešení a tvořivost
 • Etapy tvůrčího myšlení a intuice
 • Zdroje a strategie inspirace, speciální techniky stimulace tvořivosti
Přínos programu
 •    
 • Jednoduše dostupná optimalizace využívání vlastní inteligence
 • Zvýšení flexibility myšlení pro řešení různých problémů v práci i soukromí
 • Zvýšení pravděpodobnosti nalézání nových, efektivnějších řešení zaběhlých postupů
 • Urychlení přechodu ze stádia nováčka do fáze experta
 • Osvojení si jednoduchých technik stimulace tvořivosti
 • Zvýšení sebedůvěry ve vlastní schopnosti nalézat řešení a tím redukce stresu způsobovaného úzkostí z nových problémů
 • Náhled na nutné podmínky tvořivosti u sebe i u druhých a jejich podporování
 • Seznámení se s tím, jak postupují jiní tvořiví lidé
Každý účastník programu obdrží CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který slouží jako doklad o jeho profesní kvalifikaci.

lista-modra.png

podivejte.png sdilejte.png stahnetesi.png